Historien om
Ærø Redningskorps & Vognmandsforretning ApS

 

Starten

I 1927-28 købte Mekaniker H.J. Nielsen og Chauffør Rasmus Hansen i forening vognmandsforretningen Nielsen & Hansen efter elektricitetsværksbestyrer Chr. H. Petersen. På dette tidspunkt bestod firmaet kun af entreprenørbiler med en tilhørende grusgrav ”Borret” i Borgnæsdal Nor. Vognparken bestod på dette tidspunkt af 2 Ford T Lastvogne og en kombineret gravemaskine og grussorterer.

Pga. store leverancer til vejvæsenet, blev det nødvendigt at udvide med flere biler, 2 Chevroletter. Hermed bestod vognparken i 1929 af 4 lastbiler.

Kravene til vejmaterialerne og deres sortering blev efterhånden større og større, og det blev nødvendigt, at vaske den sortering, som skulle bruges til Tjærebelægning. Hermed blev lavet en ny mindre maskine til grusgraven ”Borret”, og sorteringen blev vasket her.

 

 

Klik på billedet for at se i stor størrelse.

 

I 1931 lod firmaet en ny gravemaskine og grussorterer bygge på A/S Marstal Staalskibs-byggeri. Denne blev opstillet på ”Næbet” ved Skjoldnæs, hvor der var sluttet kontrakt med Lodsejerne om udnyttelse af dette grusleje. Derfra blev der ikke alene afhentet materiale til Ærø, men en del blev eksporteret til Langeland, Fyn og Jylland. Alt materialet blev læsset på tipvogne og med hestekraft slæbt ud til en pælebro. Denne gik helt ud på 17 fod vand og herfra blev materialet styrtet i lasten på skibene. I alt var der 10 mand beskæftiget i begge grusgrave, men efter krigens begyndelse måtte maskinerne standse pga. oliemangel.

Senere hen begyndte firmaet en transport til Odense med eksportkvæg og varer fra firmaer i Odense til Ærø. Der blev transporteret 50 stk. kvæg om ugen til Odense og en årlig returfragt på indtil 400 tons.


Ærø Redningskorps etableres

I 1934 blev firmaet udvidet. I Tranderup blev bygget Ærø Autocentral, som Nielsen passede. Her blev repareret mange personbiler og lastbiler, både for privatpersoner og for deres eget firma. I Dunkær blev Ærø Redningskorps, som var en kombineret vognmands-, brand- og redningsstation, oprettet. Denne del af virksomheden var det Rasmus Hansen og hans hustru Marie som passede.

Efter forhandlinger med politiet og de kommunale myndigheder blev det hurtigt klart, at det var et stort ønske, at få et større Brandvæsen centralt beliggende på øen, som hurtigt kunne tilkaldes. Dette blev etableringen af Ærø Redningskorps.

 

 

Billedet stammer fra 1934. Fra venstre: Peder Hansen, Johannes Hansen, Ole Madsen, Peder Nielsen, Chr. Pedersen, Chr. Pedersen, Laurits Jørgensen, Rasmus Hansen og Albrechtsen. Klik på billedet for at se i stor størrelse.

 

12. Oktober 1934 indvidedes stationen i Dunkær under overværelse af de øverste politimæssige og kommunale Myndigheder, pressen samt en del andre interesserede. Fra den dag af har der været fast vagt på stationen.

Efter forholdene i dag var begyndelsen lille. Af materiale var der 1 stk. kombineret kranvogn og automobilsprøjte påmonteret 250 L/M frontpumpe til både vand og skum og 250 L vandtank bl.a. carbogenapparat til genoplivning og friskluftsuger m.v..

15. August 1942 overtog Redningskorpset, som et led i udviklingen, ambulancetjenesten. Inden da havde sygekørslen været varetaget af portøren på Ærøskøbing Sygehus. Herefter fik ambulancen hjemadresse på stationen i Dunkær.

Udviklingen i de næste 10 år var stor for firmaet, især for brandtjenesten, hvilket ikke mindst skyldes den nuværende krig.


Ved Redningskorpsets 10 års jubilæum var der følgende materiel:

  • 1 stk. automobilsprøjte med 1000 L/M frontpumpe og 1000 L/M skumaggregat samt tank til ½ ton vand, 1000 m slange på slangevogn eller vinde,
  • 1 stk. personvogn til transport af påhængssprøjte og slange som reserve,
  • 2 stk. 1500 L/M påhængssprøjte,
  • 1 stk. 1000 L/M påhængssprøjte,
  • 2 sæt katastrofebelysning, det ene elektrisk med 3 projektører,
  • 1 stk. kranvogn og
  • 2 stk. ambulancer, hvoraf den ene var stationeret i Ærøskøbing men styret fra Dunkær
  • plus forskelligt redningsmateriel.

 

 

Fra 10-års jubilæet 1944. Øverst fra venstre: Katrine Pedersen, Peder Nielsen, Jens Groth Pedersen, Aksel Larsen, L. Jungdal (st. leder Falck Rudkøbing) Chr. Pedersen, Ole Madsen, Politiass. Rasmussen ,Carlo Christensen, Carl Pedersen, Gerda Pedersen.
Nederst fra venstre: Åse (1. datter), Chr. Pedersen, Laurits Jørgensen jun, Marie Hansen m. Kurt (søn), Rasmus Hansen, Hans Nielsen, Chr. Clausen, Claus Clausen, Laurits Jørgensen senior. Klik på billedet for at se i stor størrelse.

 

 

 

Fra 10-års jubilæet 1944. Bagerst fra venstre: Laurits Jørgensen jun., Laurits Jørgensen senior, Ole Madsen, Carlo Christensen og Carl Pedersen.
Forrest fra venstre: Chr. Pedersen, Peder Nielsen, Rasmus Hansen og Claus Clausen. Klik på billedet for at se i stor størrelse.

 

I 1944 havde korpset uddannet hjælpe brandmænd i kommunerne i henhold til normalkontrakten om brandslukning.

I redningskorpsets første år var det ca. 300 rapporter, dette har dog udviklet sig meget siden.

Indtil 1. Januar 1945 var forretningen drevet i fællesskab, men efter denne dato blev forretningen adskilt. Fra denne dato overtog H.J. Nielsen værkstedet ”Ærø Autocentral” og Rasmus og Marie Hansen overtog Ærø Redningskorps og Vognmandsforretning.

De næste mange år drev Rasmus og Marie Hansen selv forretningen i Dunkær, og udviklingen fortsætte.


Ærø Redningskorps i 1970erne og 80erne - Kurt og Kaja overtager

1. april 1972 vendte Rasmus`s søn Kurt Hansen og hans hustru Kaja tilbage til Ærø og indtrådte som kompagnon i firmaet. Kurt havde de foregåede 4 år været ansat hos Falck i Dalum, og Kaja var ekspeditrice hos Axel Broch (tøjforretning) i Svendborg.

De følgende år drev Rasmus og Kurt i fællesskab firmaet indtil december 1979, hvor Rasmus (tæt på 76 år) blev ramt af en blodprop i hjernen og ikke mere var i stand til og fortsætte i firmaet.

1. januar 1980 overtog Kurt og Kaja virksomheden og videreførte den i fællesskab. I mange år har de begge været og træffe på kontoret og i travle situationer, har Kurt indgået i driften, både som ambulance-assistent og holdleder for brand..

I mange år tilhørte abonnenterne Ærø Redningskorps, men 1. juli 2003 overgik de til Falcks abonnents-afdeling. Betjeningen af abonnementerne på Ærø er stadig den samme og udføres stadig af Ærø Redningskorps.


Ærø Redningskorps idag

Ærø Redningskorps er i dag opdelt i 4 funktioner. Omkring 40 % af ressourcerne går til ambulance- og sygetransporten, mens henholdsvis entreprenør- og vognmandsvirksomheden hver står for ca. 25% af firmaets aktiviteter. De sidste 10% går til brandslukningsberedskabet.

Firmaet har været igennem en stor udvikling især på ambulancetjenesten. Kravene er blevet meget større. Førhen kunne man i akutte situationer hidkalde evt. købmanden til at køre ambulancen. Senere hen blev man ansat fra gaden og gennemgik mange uddannelser. I dag skal redderne have gennemgået Falcks elevuddannelse og viderefølgende kurser og uddannelser for og måtte køre i ambulancerne.

I dag skal alle akutambulancer været bemandet med en behandler (niveau 2 eller paramediciner) og en assistent. Alle reddere er til årlig prøve i Svendborg og hvert 4 år til Phtls prøve i Randers, Silkeborg eller andet sted i landet.

Indtil 1. september 2009 stod firmaet selv for ambulancetjenesten. Herefter er det Region Syddanmark, som står for det og Falck har fået opgaven at passe det i hele region Syddanmark. På Ærø udfører Ærø Redningskorps opgaven for Falck. Ambulancemandskabet bliver dog via. Sine-radioer kaldt ud fra Falcks/regionens vagtcentral i Odense..

Indtil 1. juni 2011 passede Ærø Redningskorps selv vagtcentralen hele døgnet. Herefter er det ændret, så man passer kontoret selv i dagtimerne i hverdagen, og om aftenen og i weekenderne viderestilles telefonen til Falcks vagtcentral. Man ringer på korpsets hjemnummer 62 52 22 22 herefter trykker man 1 for 112, 2 for assistance (altså autohjælp + siddende transport), 3 for entreprenør og vognmandsforretningen.

Siden 1. september 2011 har korpset lavet en aftale med Falck Teknik om at servicere ildslukkere på Ærø.

Der er i dag ansat 18 medarbejdere hos Ærø Redningskorps og Vognmandsforretning ApS. Herudover er der 4 deltidsbrandmænd.

Den 31/8-2015 skete der ændringer i Ærø Redningskorps. Ambulance driften havde i Region Syd i 2014 været i udbud, og det hollandske firma BIOS vandt ambulancedriften i flere dele af Region Syd herunder også Ærø. Dette betød at den 31/8-2015 var sidste dag, hvor ambulancerne blev drevet af Ærø Redningskorps ApS. Herefter overgik servicen plus ambulance mandskabet på 8 mand til BIOS.

I månederne op til denne dato var der travlhed i firmaet. Projektet var at lave en ny tilbygning, som skulle lejes ud til BIOS og bruges til ambulancestation. Denne skulle placeres på stedet, hvor den nuværende vagtstue var, (Kurt´s fødehjem.)

Den 7. april 2015 gik projektet i gang. Man begyndte at nedbryde den tidligere vagtstue og personalet blev placeret i beboelses-vogne. 

 

Design, produktion og seo: Demand Production